poolrum

Poolrum för sommarbad i Bjärred

admin Trädgårdsdesign

Ett poolrum önskades där ett trädäck i sibirisk lärk skulle omgärda den ovala poolen. Befintlig spaljé behövdes också bytas ut. Som ansvariga för utvecklingen av trädgårdsrummet lyssnade vi in vilka behov och önskemål som fanns. Spa, strand och strandnära, brygga, insynsskydd, blickfång, …

Trädgårdsrum som ger flera rum.

admin Trädgårdsdesign

Trädgårdsrum som ger flera rum. Vid den nya formgivningen av detta trädgårdsrum var poolens placering på tomten betydelsefull för hur resultatet skulle bli. Och för hur rumsligheten skulle bli. Vår tanke var att låta poolen smälta in i helheten och …