Kompletterande tjänster Vi tre & trädgård

Kompletterande tjänster – Vi tre & trädgård

Detaljerad växtförteckning

Vi skapar en detaljerad växtlista efter era behov. Den innehåller alltid växternas vetenskapliga och svenska namn.

Därutöver kan den ge information om växternas blomning och storlek, om vilken kvalitet avseende storlek vi rekommenderar, vilket antal ni behöver samt vilket avstånd växterna bör planteras på.

Växtlistan är ett bra komplement som tydliggör vilket växtmaterial vi rekommenderar och kan användas som underlag vid inköp eller beställning av växter.

Uppmätning av tomt

I fall då det är svårt att komma över en aktuell tomtritning kan vi hjälpa till med uppmätning av tomten. Vi utför även uppmätning av tomter då behovet är att mäta ut placering av befintligt växtmaterial och fasta element på tomten.

Planteringsplan

En planteringsplan berättar detaljerad placering av växter och andra för utformningen väsentliga material. Planen är ritad i skala, lämplig för storleken på den aktuella ytan. En planteringsplan är lämplig att ta fram både då anläggningstjänst köps in och som en tydlig hjälp då ni väljer att utföra anläggning och plantering själv.

Vänligen observera att vårt skissmaterial inte tar hänsyn till kablage, vattenledningar och dyl i marken, utan enbart är skissmaterial baserat på vad som syns ovan mark. Före anläggning sker bör placering av dylikt under mark kontrolleras.

Tilläggstimmar

Pris 820 kronor/ timme eller enligt offert.

Vid köp av enbart enstaka timmar tillkommer alltid kör- och milersättning, även inom Malmö och Lund.