Lilla jobbet

lillajobbet_ritn
Lilla Jobbet ger en Illustrerad trädgårdsritning som tydligt visar former och växtkaraktärer.

I Lilla Jobbet tar vi fram ett formgivningsförslag där vi fokuserar på form och funktion. För er som behöver hjälp med att hitta formen för den trädgård som ni önskar leva med och vill ha ett bra dokumenterat material att arbeta efter vid anläggandet av er trädgård.

Så går det till:

  • Vi inleder med en träff i er trädgård för att lyssna till era behov och önskemål och se platsens förutsättningar.
  • Ett trädgårdsdesignförslag arbetas fram, i form av en illustrationsritning som tydligt visar övergripande former och växtkaraktärer.
  • Ritningen görs i lämplig skala (A3-format) som överlämnas och presenteras vid ett andra möte.
Pris från 19 500 kr inkl moms.

Vänligen observera att Vi tre & trädgård ritar trädgården ovan jord. Vi tar hänsyn till det vi vet och ser, men vid anläggning är det markägarens ansvar att kontrollera kablage, vattenledningar och dylikt som finns under markytan.

Intresseanmälan

Jag vill bli kontaktad!

Sending