Masterplan

masterplan

Masterplan ger en Illustrerad trädgårdsritning och förtydligande vyer. Val av hårdgjorda material samt växtlistor och beskrivningar i text och bild. Planteringsplan samt hjälp med växtbeställning för rätt växt till rätt plats.

Master plan passar er som vill ha hjälp med helheten. Utöver ovan nämnda innehåll så sammanställs en planteringsplan som berättar detaljerad placering av de föreslagna växterna och andra för utformningen väsentliga material. Planen är ritad i skala, lämplig för storleken på den aktuella ytan. Samt hjälper vi till med växtbeställning för rätt växt till rätt plats.

Så här går det till:

  • Vi träffas i er trädgård och lyssnar in era önskemål och ser platsens förutsättningar.
  • Ett genomarbetat formgivningsförslag arbetas fram.
  • Vi presenterar en illustrationsritning i lämplig skala (A3-format) tillsammans med utförlig beskrivning i text och bild av trädgården.
  • Förslag på växter och övrigt material presenteras och överlämnas tillsammans med ritningen.

Presentationen av förslaget framför vi muntligen vid ett möte.

Pris enligt offert.

Vänligen observera att Vi tre & trädgård ritar trädgården ovan jord. Vi tar hänsyn till det vi vet och ser, men vid anläggning är det markägarens ansvar att kontrollera kablage, vattenledningar och dylikt som finns under markytan.

Intresseanmälan

Jag vill bli kontaktad!

Sending