Stora jobbet

stora

Stora Jobbet ger en Illustrerad trädgårdsritning och förtydligande vyer. Växtlistor och beskrivningar i text och bild. 

Stora Jobbet passar er som behöver hjälp med att både hitta formen och funktionerna för en personlig, fungerande trädgård i en stil som passar er. Ett bra, tydligt  dokumenterat material att arbeta efter, antingen ni väljer att anlägga själva eller ni väljer att anlita anläggare.

Så här går det till:

  • Vi träffas i er trädgård och lyssnar in era önskemål och ser platsens förutsättningar.
  • Ett genomarbetat formgivningsförslag arbetas fram.
  • Vi presenterar en illustrationsritning i lämplig skala (A3-format) tillsammans med utförlig beskrivning i text och bild av trädgården.
  • Förslag på växter och övrigt material presenteras och överlämnas tillsammans med ritningen.

Presentationen av formgivningsförslaget framför vi muntligen vid ett möte.

Pris från 32 000 kr inkl moms

Vänligen observera att Vi tre & trädgård ritar trädgården ovan jord. Vi tar hänsyn till det vi vet och ser, men vid anläggning är det markägarens ansvar att kontrollera kablage, vattenledningar och dylikt som finns under markytan.

Intresseanmälan

Jag vill bli kontaktad!

Sending