Vi två, tillsammans med kunden, blir Vi tre & trädgård.

Nyfikenhet, glädje och passion för växter och gestaltning genomsyrar vår verksamhet. Vår drivkraft är mötet med våra kunder.

Vi lyssnar till behov och önskemål, till platsens förutsättningar och våra egna idéer när vi formger trädgård.

Vi är två trädgårdsformgivare med utbildning från SLU Alnarp.

Vi riktar vår verksamhet till alla som vill skapa någonting mer av sin utemiljö. Vi ritar små och stora trädgårdar åt privata och offentliga kunder.

Välkomna att kontakta oss för att ställa vidare frågor, för att boka tid för en rådgivning eller för att få ett kostnadsförslag för ett gestaltningsförslag till er trädgård. Önskar ni få hjälp med anläggning av er trädgård, förmedlar vi gärna kontakter.

Cecilia Holm & Annica Hansson