Checklista

Vår checklista hjälper dig att få struktur på tankarna kring utformningen av er trädgård.

Hur stort trädgårdsintresse har ni?
Ange på en skala 1 – 5 (där 5 är högst).

Hur mycket trädgårdskunskap har ni?
Ange på en skala 1 – 5.

Hur mycket tid vill ni lägga ner på skötsel?
Ange på en skala 1 – 5.

Nuvarande brister och problem i utemiljön.
Visuella och funktionella.
Positiva delar som ska behållas, ev. förbättras.

Vilka av följande punkter önskar ni er?

Grillplats

Vindskydd

Insynsskydd

Rumslighet

Öppna ytor

Lekyta

Utsikt

Kompost

Önskad trädgårdskaraktär:

Naturlik

Romantisk

Färgstark

Minimalistisk

Funktionell

Vilsam

Har ni några favoritväxter?

Växternas effekt:

Tyngdpunkt på bladverk

Snittblommor

Insektsvänligt

Högt el. lågt

Tillfredställa sinnen (kanske väcka minnen)

Lyfta fram en viss säsong – vår/sommar/höst/vinter

Generellt året-om-fint

Har ni någon specifik detalj/funktion er trädgård måste innehålla?