Ritjobbet Stor trädgårdsdesign ger en illustrerad trädgårdsritning och förtydligande vyer. Växtlistor och beskrivningar i text och bild.

Stor trädgårdsdesign

I det Stora trädgårdsdesignjobbet tar vi fram ett väl genomarbetat förslag till er trädgård, och presenterar den i form av planritning och vyer, förklarande text, inspirationsbilder och växtförslag.

Vi fokuserar på att både hitta formen och funktionerna för en personlig, fungerande trädgård i en stil som passar er. Ni får ett tydligt dokumenterat material att arbeta efter, antingen ni väljer att anlägga själva eller ni väljer att anlita anläggare.

Pris från 33 000 kr inkl moms

Vänligen observera att Vi tre & trädgård ritar trädgården ovan jord. Vi tar hänsyn till det vi vet och ser, men vid anläggning är det markägarens ansvar att kontrollera kablage, vattenledningar och dylikt som finns under markytan.

Kontakta oss

Så här går det till:

Vi träffas i er trädgård och lyssnar in era önskemål och ser platsens förutsättningar.

Ett genomarbetat formgivningsförslag arbetas fram.

Vi presenterar en illustrationsritning i lämplig skala (A3-format) tillsammans med utförlig beskrivning i text och bild av trädgården.

Förslag på växter och övrigt material presenteras och överlämnas tillsammans med ritningen.

Presentationen av formgivningsförslaget framför vi muntligen vid ett möte.

Inför vårt besök rekommenderar vi att ni går igenom checklistan som finns här på hemsidan. Vidare behöver vi en tomtkarta att använda som underlag för trädgårdsskissen.

Du som kund ansvarar själv för eventuella bygglov om inget annat avtalats.