Total omstruktur!

En trädgård växer fram.

Efter att både hus och trädgård genomgått en hel omstrukturering under 2011 så har trädgården nu tagit form.

Länken mellan ute och inne har varit viktig i vårt arbete.

Liksom rummen inomhus har formats med stor omsorg så har trädgårdens rum byggts upp med  mycket hänsyn till vackra blickfång.