En trädgård växer fram.

Efter att både hus och trädgård genomgått en hel omstrukturering under 2011 så har trädgården nu tagit form.

Länken mellan ute och inne har varit viktig i vårt arbete.

Liksom rummen inomhus har formats med stor omsorg så har trädgårdens rum byggts upp med  mycket hänsyn till vackra blickfång.

Nu går trädgårdsrummen in i lite vintervila och vi ser med spänning fram emot att möta trädgården till våren igen!