Uteplats i skydd för inblickar, med utblickar Vi tre & trädgård, trädäck i avskildhet Entre in till avskild umgängesyta with a view.

Avskild umgängesyta with a view

Avskild umgängesyta with a view är ett uppdrag vi gjorde redan 2011.

Vi på Vi tre o trädgård blir alltid lika glada när kunder återkommer. Under sommarhalvåret 2018 fick vi ett kul uppdrag av samma familj, att designa trädgården på gårdssidan.

Då vi fick det tidigare uppdraget lät det så här:

Avskild umgängesyta med utsikt önskas.

Utgångsläget var ett fint äldre hus från seklets början, en stor uppväxt trädgård med strategiska platser i olika lägen. Bland annat fin utsikt över omgivande fält.

Önskemålet var alltså en inbjudande umgängesyta med plats för många, varifrån utblickar mot den vackra omgivningen kan ses.

Vårt designförslag löd så här:

Uteplatsens golv byggs av trädäck som får formen av en ellips. Trädäcket läggs med rejäla tiljor och målas svart vilket ger en snygg känsla.  Här skapas en generös umgängesyta för familj och vänner. En vitputsad mur med planteringsytor kantar trädäcket.

Hela sittytan känns öppen, inbjudande och fri precis så som önskades. Lämpligt placerade växter och väggpartier skärmar av så att den privata känslan infinner sig, som också var önskvärd.

I en av de omfamnande murarna planteras prydnadsgräset Calamagrostis x acutiflora ´Overdam´, ett vitstrimmigt tuvrör, tillsammans med pioner. Det vitstrimmiga blinkar åt det förr så vanliga randgräset, som växte i många allmogeträdgårdar. I den längre muren står lavendeln tätt.

Tuvröret blir ganska högt och skapar insynsskydd, samtidigt som det pratar med omgivningen, åkrarnas säd runt omkring. Dessutom är det väldigt vackert – särskilt när axen ”brinner” i kvällssolen i väster.

Framsidans markmaterial i gången mot huvudentrén byts ut till storgatsten och tidsenligt växtmaterial kantar det nya staketet. Pion, stjärnflocka, lavendel och höstanemon optimerar känslan som efterfrågas.

Vid återbesöket under förra våren konstaterade både vi och familjen att ytorna som anlades efter vårt designförslag lever upp till förväntningarna. De håller finfint.

Under sommaren 2018 jobbade vi med trädgården på insidan och hittade formen för den.

Vi är såklart nyfikna på hur det har utvecklats. Vi återkommer med mer om det.