I skydd för vinden

Vi tre & trädgård har följt den här trädgården under flera år.

Vid ett par tillfällen då nya behov har uppstått har vi blivit inringda för att göra en Turboträdgård. Den här gången blev vi ombedda att titta på de för tillfället rådande önskemålen om skydd för vinden.

Efter några år med trädgården och stegvisa förändringar och förbättringar gjorda, var det fortfarande för mycket vind på terrassen. Vi behövde forma en mer ombonad terrass.

Vi ville uppnå känslan av en flerlängad gård, vars gårdsplan skulle ge en mer skyddad plats. Huset var ju byggt i vinkel och i vårt förslag placerades ett växthus som den tredje huskroppen. Denna åtgärd skulle bilda en lugnare plats på terrassen, platsen som ligger i direkt anslutning till utgången på trädgårdssidan och som familjen använder mycket. En samlingsplats för umgänge, matlagning, och skön utevistelse.

Växthuset, vars yttre sida dessutom fick en skön södervägg att njuta solen på, kan användas som både ett uterum och ett rum att odla i. På dess södersida ritar vi in en smal pergola, för att ge en behaglig skärm mot allt för stark sol och som tillåter ett blåregn att klättra på.

Söderväggen och växthuset nås via träspången som leder från framsidan och grovingången. Spången kantas av frodig lavendel.

Plötsligt hade flera rum i trädgården tagit form, det nya inglasade rummet som blir väldigt användbart stora delar av året, solsidan under pergolan där blåregnet klättrar och inte minst gårdsplanen som tack vare den nya huskroppen bildar en lugnare plats.