Innergård till Brf i Malmö

Önskemål från de boende inför vårt formgivningsförslag var att gården skulle vara inbjudande för alla. Att det skulle finnas plats för såväl lek, umgänge men även lugna delar för att kunna sitta i enskildhet.

Så vi skapade tre aktivitetsfält, en lugn del där planteringsytor med främst höga prydnadsgräs är rumsbildande. I ett mellanrum placeras ett pingisbord i betong. Centralt på gården anläggs ett torg/ öppen yta för möjlighet att samlas många, omgivet att gröna gräskullar och mindre träd. Lekytan skapas på temat strand, där perennplanteringarna går i blått och vitt, stenläggningen görs som strandkant intill sanddynerna/ sandlådan. En spång/ brygga leder genom planteringarna. Snygga svängda sittbänkar är utplacerade över hela gården och belysningsarmaturer är placerade intill.

Vi inspirerades av den fantastiska gårdsmiljön på Charlottehave i Köpenhamn, där stora planteringar med prydnadsgräs skapar både dynamik och ett lugn. Vi hade en nära dialog med de ansvariga bland de boende och var delaktiga under byggprocessen vilket var väldigt roligt.