Formgivning i fin gammal trädgård.

Ny formgivning behövdes i trädgården till det gamla huset. Trädgården till huset från 1920 var i behov av att uppdateras till 2020-talets behov.  Vi fick möjligheten att hjälpa till att formge de nya behov som uppstått i denna lilla pärla.

Vi blev ombedda att komma med förslag till hur den lilla husomgärdade trädgården skulle kunna delas in i rum. Biluppställningsplatsen skulle kännas avskärmad från resten av trädgården. Familjen hade redan jobbat en hel del med trädgården men behövde hjälp med att ”knyta ihop säcken”.

Vi påbörjade vårt arbete och kom ganska snabbt fram till att vi inte ville få upp för höga väggar, utan trädgården skulle trots rumsindelning kännas transparent. Med hjälp av att låta golven bilda rum tillsammans med låga vintergröna häckar skulle rummen ändå bli tydliga och användbara.

Det fanns redan flera buxbomshäckar som var planterade, och vi adderade fler.

För att få känslan av mycket grönt ville vi behålla gräsmatta på sina ställen. En gräsmatta hamnade i en häckomgärdad rundel mitt i trädgården. Den fick utgöra mittpunkten och från den arbetade vi oss utåt mot sidorna och med gångar i grus som förstärkes av de låga häckarna skapades flera rum.

Flera sittplatser skapades och sittplatsen längst ner i trädgården blev vår favorit. En med kärlek och fint hantverk, hemmasnickrad hängsoffa är placerad mot en snygg mur som avslutar trädgård i kvällsljus.

I partiet mellan den nedre delen av gårdsplanen närmst huset och trädgårdsdelen, ett trappsteg upp, föreslog vi att en pergola skulle byggas. En lång pergola där möjlighet ska finnas att duka långbord för ett stort sällskap. Pergolan ska både vara stomme för klätterväxter samt för belysningskedjor med kulörta lampor för att förhöja feststämningen.

För att det inte ska kännas som att bilen står parkerad inne i trädgården skärmas uppfarten av med en högre häck, vilket även då gör att trädgårdsrumet bäddas in med mjuk grönska. Året om, då häcken är vintergrön.

Vår Turboträdgård blev uppskattad och dess formgivning har anlagts av familjen själva.