Nytt trädgårdsrum att vistas i och som skön grön utblick!

Vårt uppdrag var att omvandla en mindre charmig yta utanför de stora fönsterpartierna till en vacker, grön plats som blickarna dras till och ett funktionellt trädgårdsrum att vilja vistas i.

Den tidigare stensatta platsen fungerade främst som tillfällig biluppställningsplats och var dessutom väldigt skötselintensiv.

Då den aktuella trädgårdsdelen ligger i nära anslutning till ett frodigt växthus och odlingsytor är det en del av trädgården som används frekvent. Här skördas bär och frukter av olika slag, både från odlingssängarna och från växthusets stora fikonbuske och paprikaplantor.

Familjen är dessutom väldigt förtjusta i exotiska växter som passionsfrukt, eukalyptus och citrusväxter.

Så vad passar bättre än en Limonaia tänkte vi!

Limonaia kallas den plats där citronträd i krukor står under sommaren, och är också beteckningen för förvaringsutrymmet där de övervintrar ljust och frostfritt, till exempel i ett växthus eller ett orangeri.

Stora terrakottakrukor placeras ut på de generösa stenplattorna. Krukorna är planterade med en blandning av flera olika citrusträd som blommar och doftar gott.

Precis som de olika vackert blommande örterna  så uppskattas de alla av fjärilar och andra nektarsugna, pollinerande insekter.

Ett underbart trädgårdsrum som gynnar den biologiska mångfalden.

Med vårt förslag kan platsen framför allt användas som ett härligt, funktionellt trädgårdsrum  samtidigt som det även fungerar som en tillfällig biluppställningsplats vid behov.

Ett trädgårdsrum med starka vintergröna former i buxbom och örter i olika gröna nyanser, vackra både på sommaren och resterande årstider.

Ett trädgårdsrum som bjuder in till att användas årets alla dagar, inte minst genom de stora fönsterpartierna ser man nu ut på frodig grönska året om!