Poolyta för sköna dagar

Vårt uppdrag var att formge trädgården kring den nya långa poolen. Trädgården önskades lättskött och skulle smälta fint in i miljön, med det vackra huset och omgivande natur.

Kalksten omger poolen med generösa mått för tillgänglighet och möjligheter. Här ska det finnas plats för lek och bus och lata dagar i solen.

I trädgården fanns sedan tidigare oregelbunden, röd öländsk kalksten, lagt på en yta lagom stor för fika i solen.

Till den nya ytan som omger poolen valde vi grå kalksten. Raka och släta, som kontrast till den befintliga ytan.  De två stenytorna famnas av en plantering där färgskalan på blommor och blad harmonierar med både den grå och den röda kalkstenen.

På de platser där insynsskydd är önskvärt har vi placerat vintergröna växtridåer i form av murgröna, rododendron och bambu.

En funktionell, användbar och tillgänglig sommarträdgård har skapats.