Växtälskarens trädgård, en grön oas

I växtälskarens trädgård fick vi uppdraget att strukturera upp den gamla tomten där familjen byggde ett modernt hus i början av 2000-talet. I trädgården fanns höjdskillnader och en hel del träd. Bland annat stod en enkelrad med fina björkar längs den parallella vägen på framsidan av huset och en dunge av olika träd på en liten höjd mitt i trädgården.

Vi tog ett helhetsgrepp på tomten och ritade in hårdgjorda ytor närmst huset och valde att bygga de rummen som ligger längre ut i trädgården med häckpartier av olika slag, både vintergröna, formklippta och friväxande häckar. Vi fick även ge förslag på växtkombinationer till de olika planteringsytorna.

Då tomten är hyfsat stor delade vi in trädgården med en lång allé som löper från huset och ner i trädgården, en allé av silveroxel, ett formstarkt träd. Allén avslutas i en bokportal som bjuder in i en berså av formklippta bokhäckar.

Intill bersån ligger en liten friväxande hassellund där markskiktet bland annat består av julrosor och marktäckande hasselört. I dess närhet växer en köksträdgård fram.

Mycket fokus lades på framsidan då vi ville att entrén skulle kännas inbjudande och välkomnande för alla. Både för familjen själva och för besökare.  Här anlades en stor frodig rabatt med vintergröna klot, många ormbunkar, väldoftande olvon och perenner i olika höjder med blomning som avlöser varandra. Centralt placerade vi en vacker kopparlönn som på hösten får väldigt fin höstfärg.

Då ägaren är väldigt förtjust i växter har de själva fortsatt att forma utemiljön på ett mycket smakfullt sätt.

Trädgården har utvecklats till att bli en riktigt fin och mysig plats att leva med.