Bland vajande gräsvippor i hälsoträdgården

I Maj 2016 invigdes en Hälsoträdgård som anlagts på gården tillhörande Psykiatri Mellanvård Väst, Blekinge landsting.

Vi tre & trädgård är stolta och glada för förtroendet att tillsammans med NAHCs Frederik Tauchnitz och Karin Sunde Persson utveckla och formge gårdsytorna till den första rehabiliteringsträdgården för psykiatrisk vård i Sverige.

Efter att önskemål från de verksamma i huset lyssnats in och diskuterats fram genom möten i olika workshops jobbade vi vidare med formgivningen, med Alnarpsmodellen som bas och med respekt för platsen. De stora träden med karaktär får utgöra den gröna grunden att bygga vidare på.

Tankar bakom gestaltningen.

Vi ville skapa rum med olika identitet och rum som följer årstidernas växlingar. Rum som bjuder in till både lugn avkoppling och rum för mer aktivitet. Rum som kan njutas i avskildhet och andra rum för social samvaro. Trädgården ska vara ett verktyg att använda i den befintliga verksamheten, en naturlig del i behandlingen, med trädgårdsterapi som energigivande krydda.

Stor vikt lades vid att de olika delarna av trädgården skulle tillfredsställa olika sinnen, genom dofter, rörelse och ljud. Vajande prydnadsgräs, doftande blommor, vattenporl och sprakande ljud från stenkross eller eld ger alla olika former av upplevelser. Bärbuskar och fruktträd ger fina möjligheter att jobba i trädgården och olika blommande växter lockar till sig fjärilar och andra smådjur.

Flera av de valda byggnadsmaterialen är naturliga och ger en mjuk och behaglig känsla tillsammans med det gröna i trädgården.

Under hösten 2017 besökte vi trädgården och möttes av ståtlig växtkraft. Vi tror och hoppas att satsningen på en rehabiliteringsträdgård ska ge både patienter, personal och övriga besökare kraft och ett tillfredsställande möte med det gröna rummet.