Sköna trädgårdsrum med landskapet som granne

Vi tre & trädgård fick i uppdrag att formge de nära ytorna kring huset på den stora tomten.

De nära ytorna innebar entrésidan och umgängesytan i västerläge samt poolrummet med aktivitetsyta.

Utöver detta föreslog vi även hur att använda de mer perifera ytorna för att en helhet skulle genomsyra hela tomtens formgivning. Ett formgivningsförslag att arbete efter på sikt.

Kunden hade påbörjat en del arbete med en köksträdgård och flera planteringsytor. Ett stort intresse för det gröna rummet syntes tydligt.

Men ett problem som vi önskades fokusera på var en arbetskrävande slänt mellan infart och trädgård.

Vi har satt tonen på entrésidans formgivning där besökaren inbjuds att röra sig bland rosor och prydnadsgräs i stora mängder. Några sittplatser för att sitta ner en stund med en kopp i handen finns på strategiska platser. Rumsindelningen är formstark med avskiljande planteringar och häckar i olika höjder. Runda former återkommer som en röd tråd.

Precis utanför entrérummet ligger gästparkeringen, vilken man når via en generös böjd trappa, några trappsteg upp. Och bakom häckpartier kommer en liten hassellund skönjas om allt går som det är tänkt.

Från den stora vägen når man dessa rum via den grusade inkörsvägen som är kantad av körsbärsträd.

Den skötselintensiva slänten löste vi med att placera en mur som på ett effektivt sätt tog upp nivåskillnaden och samtidigt blev rumsbildande. Muren ger trädgårdsrummet ett lugn.

Övriga rum ligger på husets motsatta sida, där större avskildhet råder. Och den stora köksträdgården där ett växthus tillsammans med vitputsade murar ger användbara odlingsrum.