Ny trädgård med den nära naturen bevarad

Nyrenoverat hus i underbar naturlig miljö. Ägarna önskade funktionella ytor närmast huset.

Uppdraget kom med beskrivningen att det är en naturtomt, som till stor del består av ljung, tall, gran och andra växter som växer i sand. De är nöjda med uttrycket som blir med befintlig vegetation men önskade hjälp med idéer till hur att skapa mysig trädäck/ uteplats. Hjälp att få till en mysig uteplats på en relativt stor tomt med hjälp av krukor, skärmar/spaljéer, olika nivåer eller liknande, så att det inte bara blir ett jättestort trädäck. Så länge det passar väl med omgivande natur, den ljungklädda marken ska fortsätta upplevas nära.