Framsida del 3: Häcken

Framför planteringen hos kunden med framsidan står en liten hårt klippt häck som en stadig kant. Den har en fin form – men en spireahäck, som detta är, vill helst vara friväxande för att komma till sin rätt.
Här upprepar vi alla arboristers mantra: rätt växt till rätt plats!
Det kan visst vara så att man i en tid tänker sig en friväxande häck, och att en annan tid sedan vill ha tuktade. Men vill man ha en klippt häck väljer man med fördel ett växtmaterial som passar att klippas.
Buxbom är ett förslag, och ett billigare och mera snabbväxande alternativ är liguster, Ligustrum vulgare, gärna den så gott som vintergröna ´Atrovirens´.
Ligustern kan formklippas och lekas med, släppas upp och klippas ner hårt. Den behöver inte vara statiskt formad år ut och in, utan tål att släppa fram fantasin för att skapa olika former. Se hur den böljar fram i bilden ovan (om man lyckas slita blicken från det ljuvliga blåregnet Wisteria floribunda).
 
Vårt förslag är att byta ut häcken till liguster och hålla den låg och stram i framkanten, för att släppa upp den till stora klot vid entrégången. Med rätt att leka vidare 🙂