Gammalt och nytt lever vidare – sida vid sida!

Ibland tvingas man till beslut som inte alltid känns så positiva. Som i detta fallet då ett gammalt fint äppelträd hade gjort sitt och inte var lämpligt att bevara i trädgården längre. Inte förrän man plockar bort ett stort träd inser man vilken inverkan det har på rummet och hur stor volym dess krona tar i anspråk. Inte minst  saknar man den fina plats trädet erbjuder, att i skuggan sitta och njuta varma sommardagar med en bra bok.

Men nya möjligheter skapas och här har ett vackert växthus byggts upp som istället erbjuder värme när sensommarkvällarna blir mer kylslagna eller ger skydd när sommarregnet envist strilar från himlen.  Ett rum att lätt tycka om och få en att minnas det gamla trädet med glädje.

Från växthuset blickar man ut över den nygamla marktegelytan som inramats fint av jättedaggkåpa. Den stora blomsterkornellen bildar efter flytten hit ett vackert tak över sittytan och det är spännande att till nästa säsong se hur blomvilligt det blir. Den vackra blomningen kommer också kunna njutas från den nya trappan. Trappan som knyter samman och öppnar upp trädäcket mot gräsmattan och resten av trädgården.

Likt ett smycke pryder en violruta Thalictrum delavayi mellanrummet  i halvskuggan under rönnen, ovan jättedaggkåpan.

Den vackra nya carporten står färdig och fulländar den västra sidan av huset. Woodlandskaraktären har skjutits längre in i trädgården, och nya växtval  lättar upp gången lagd med den återanvända markstenen.

Kopparlönn Acer griseum – en av de nya trädindividerna intill tomtgränsens pilestaket

står granne med en pampig vingad benved. Båda sprakar i fina höstfärger i det ”nya” woodlandet.

På framsidan står Sydboken stolt och visar sin livsglädje samt inväntar nästa blåblommande vårflor!