Mässvecka

Stefan Lagerquist

Stadsträdgårdsmästaren i Sävsjö Stefan Lagerquist

Denna vecka har vi haft tillfälle att besöka två mässor i vår närhet. Skånsk byggtjänst anordnade mässan Park & landskap i Malmö, där vi mötte flera intressanta leverantörer i vår bransch. Bland annat fick vi myten om att det inte görs något tegel i Sverige längre spräckt: i Enköping ligger ett tegelbruk som fortfarande producerar tegel! Vi använder gärna tegel i trädgårdarna, ett naturligt materialval baserat på de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Observera att som markmaterial använder man det hårdare brända markteglet som inte spricker av tjälen i jorden.

Landskapsingenjörerna i Alnarp anordnade Lingdagen 2011 i torsdag, och vi gratulerar studenterna till ett väl genomfört arrangemang. Många intressanta utställare här också, som bjöd roliga möten och nya produkter. Kul också att träffa flera gamla kursare och dela gamla och nya erfarenheter!

Flertalet inbjudna föreläsare bjöd intressanta och inspirerande föreläsningar i aulan. Tomas Leidstedt, projektledare på Mark & miljö, presenterade det nydanande projektet Augustenborg i Malmö, som rustats upp med målet att vara ett långsiktigt hållbart samhälle. Tomas Leidstedt visade experimentprojektet med ytlig dagvattenhantering som de utarbetade, och bjöd på många nyttiga erfarenheter. Bäst tyckte han att det blivit med svackorna: gräsytor som sluttar svagt i en bäck med avrinning, så att vattnet tillåts svämma och sakta rinna av. Vackert, enkelt och lättskött om man har rätt lutning så att en åkgräsklippare kan köra här – sympatiskt.

Annika Kruuse är kommunekolog i Malmö stad, och talade om grönytefaktor med erfarenhet från Västra Hamnen och Bo01. Sedn hon började för 11 år sedan, har hon upplevt hur gröna kvaliteter har fått en mer självklar plats i dagens stadsbyggartänk. En härligt glädjande reflektion! Vidare vidare. I gårdagens Sydsvenska Dagblad stod att läsa att Köpenhamn beslutat att plantera 100 000 träd framöver – det gröna tar plats till vinning för oss alla!

Eftermiddagen inleddes med inspiration! Sävsjös stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerquist visade i ord och bild hur han tillsammans med entusiasmerade medarbetare skapat en blomstrande stad. Refuger, rondeller – stadens mellanrum grönskar. Inspirerad av naturen bygger han planteringar i nivåer av örtskikt, buskskikt och trädskikt: med en tät plantering får ogräset inte plats och skötselkostnaderna hålls nere. Vägarna går gärna förbi Sävsjö framöver!

Ulf Nordfjell och Tobias Nordlund (-fjell och -lund i Nord, kan inte låta bli att se hur deras tydliga inspiration av den svenska naturen genomsyrar dem hela vägen 😉 ) avslutade dagen med att presentera sitt nära samarbete genom de senaste årens många och lyckosamma projekt. Och arbetsintensiva! Vi fick följa arbetet med utställningsträdgården The Daily Telegraph Garden, som kom att vinna Best in Show på Chelsea 2009. En lång, långväga och intensiv resa med många komponenter. Ekologi möter hortikultur möter hantverk & modern design på högsta nivå.

”Den som inte behärskar ljuset i trädgården är dömd att misslyckas i trädgårdsskapandet” sade Ulf Nordfjell i en film producerad av BBC. Ljuset och lekfullheten… En mästare har talat.