Mot eftermiddagssolen

Före-bilden

Före-bild, i januari 2008

Vintern 2008 får vi ett stort uppdrag i Bjärred. Kunden vill ha sin trädgård omgjord tills dess de kommer hem på sommaren, och Vi tre & trädgård får i uppdrag att rita den nya trädgården samt verkställa planen. Hur trädgården blev kan ni se mer om under Referenser och Ny poolyta.

Den här lilla planteringen ut mot gatan skulle det också hända någonting med. Storgatstenen återanvände vi i trädgården, så vi fick oss ett par rejäla träningspass att lava dem i högar på väg till nästa station.

Stenläggningen är en biluppställningsplats, och planteringen vetter mot väster. Ett par kvarter bort i den riktningen ligger havet.

Vår tanke var att planteringen skulle prata med platsen, och närheten till havet.

Havet Bjärred

Ett par kvarter från platsen ligger stranden och havet

När man kör upp bilen på uppfarten efter en dag på jobbet, ville vi att kunden skulle kunna gå ur bilen, och med hjälp av planteringen vill vi att blickarna dras mot eftermiddagens varma sol och att tanken drar vidare mot havet en liten bit bort…

En enkel plantering av det höga tuvröret Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ vars ax brinner i solen, och ett lågt blåsvingel Festuca glauca ’Elijah Blue’ blev vår lösning.

  Blåsvingel och tuvrör

Nyplanterat 1 juni 2008. Planteringsbädden är bearbetad och ny ekologisk jord är tillsatt.

Ett år senare dokumeneras trädgården av fotografen Lars Wallin. Tuvröret har vuxit till sig rejält och är högt och frodigt. Bilden är tagen den 1 juli, och då är axen utslagna. I förgrunden det vackra blåsvinglet.

Lars Wallin fotar i juli 2009

Foto: Lars Wallin

Eftermiddagssolen brinner i axen

I höstas, två pch ett halvt år efter planteringen, har gräsen vuxit till sig ordentligt. Axen har gått ihop och gulnat. Vi har vägarna förbi en eftermiddag i september, precis när eftermiddagssolen tittar fram mellan molnen och riktigt brinner i de guldgula axen…