Rätt växt på rätt plats!

Idag fick den här klotlönnen falla för motorsågen.

I radhusträdgården med väldigt fin utformning känns trädet för stort, samt skänker klotlönnen för mycket skugga åt de andra växterna i detta trädgårdsrum. Vi har tillsammans med kunden övervägt fördelar och nackdelar och kommit fram till att detta blev rätt beslut!

Övriga växter i denna trädgård är till största delen rosor och de vill ha betydligt mer sol för att utvecklas till de där fantastiska skapelser de kan bli om förutsättningarna är de rätta:

sol, sol, sol!

När klotlönnen nu är borta kommer fler rosor att hitta hit och förmodligen ett nytt mindre träd. Vi har föreslagit för kunden att i det vänstra hörnet placera en Gleditia triacanthos ´Sunburst´, som kommer att sila solljuset behagligt för både rosor och människor.

Men det får bli till våren!