Stabila pergolor

Pergolan är ett på många sätt behagligt element i trädgården. Den ger skugga solvarma dagar och ett behagligt tak över kaffebordet. Och vilka fina skuggeffekter den kan ge!

Nedan en bild på en enkel gång in i ett nytt trädgårdsrum som blir förstärkt med en pergolakonstruktion.

En huvudentré in i trädgården kan med fördel accentueras med stolpar bärandes på överliggare. Eller tänk att varje dag under försommaren parkera bilen under ett blommande blåregn!

Som rumsbildare är den otroligt användbar då fantastiska gröna väggar kan förlita sig på dess uppbärande förmåga!

Just att kunna förlita sig kräver en stabil konstruktion. Inte enbart starkväxande klättrare som blåregnet behöver en pergola som sitter fast förankrad i marken och är byggd med kraftiga dimensioner på virket. Även den som ska beskära blåregent känner sig väldigt mycket säkrare när hon med sekatören ger sig upp på dess överliggare för att tukta de långa tillväxtrankorna.

Härligt och lite barnsligt roligt att sitta där uppe och dingla med benen.

Så länge pergolan står stadigt!