Tidskriften Landskap

 

Tidskriften Landskap är en ny tidskrift för branschen. Inspiration , kunskap & design i utemiljöer. Idag kom nr 1 2012, det tredje numret av tidskriften. Cecilia Holm har haft förmånen att bidra med en artikel om det nya landskapet som växer fram i norra Lund kring MAX IV laboratoriet.

Jenny B Osuldsen är projektansvarig landskapsarkitekt på norska kontoret Snöhetta, som ligger bakom gestaltningen av landskapet. Ett vågat landskap, kullar som böljar fram för att bidra till att vågrörelser i marken inte ska störa forskningsanläggningen. Ett projekt där forskare ur flera discipliner mötts och skapat nytt.

www.tidskriftenlandskap.se