Trädgårdsdesign med historiskt perspektiv!

Ett av höstens spännande designuppdrag har påbörjat sin förvandling så smått.

Huset och dess trädgård andas gedigen historia med sin ålder av snart 90 år. Under dessa år har trädgården vid två tillfällen fått genomarbetade utformningar av två olika stadsträdgårdsmästare. Den första gången var redan när huset stod nybyggt och andra gången var under första halvan av -80-talet. Det är med varsam hand som Vi tre & trädgård föreslår ändringar och med stor respekt för tidigare planeringar.

Behov av hjälp med omstrukturering av utemiljön uppstår ofta då förutsättningar ändras. Förutsättningar som livsstil, familjebild, regeländringar och framför allt att växter växer sig större.

Trädet främst i bild är en vacker blomsterkornell som behöver hitta en ny plats i trädgården. Bakom den stod sydboken.

I detta fallet hade behovet av en carport ökat! Och reglerna för hur en carport får placeras i förhållande till gatan hade ändrats. En 30 -år gammal woodland-inspirerad plantering vid husets sydvästra sida kom att påverkas dramatiskt av denna, vår nya planering. En av kundens käraste del av trädgården.

Bland planteringens alla fina växter finns speciellt två träd med mycket karaktär som inte kan behållas. Detta resulterar i att trädspecialister kopplas in. Oscar på Arbor syd berättar att med rätt teknik kan vi flytta dessa träd. Till kundens och vår förtjusning!

Några veckor innan jul rotbeskär Oscar det första trädet som är en Sydbok. Nothofagus antartica är ett mindre träd som har små, blanka, mörkgröna blad vilka doftar starkt av balsam på våren. Det har också ett väldigt fint rotsystem som gör att en flytt fungerar bra. Rotbeskärningen gör att trädet lättare etablerar sig på den nya växtplatsen.

Rotbeskärning görs helst ett år innan flytt för att nya rottrådar ska hinna bildas, om tid till detta finns. Efter att rötterna beskurits fyller man på med fuktighetshållande torv blandat med mineralrik grus i fåran som bildats. Det underlättar för de nya rottrådarna att växa ut. Fåran för rotbeskärningen grävs runt hela stammen på ett avstånd från stammen som motsvarar stammens diameter gånger 3.

Här på framsidan har två andra träd tagits bort till förmån för sydboken. De andra träden gav mycket skugga, både till planteringen och in i huset.

En rejäl grop förbereds för nästa gäst!

När ett äldre träd flyttas bör men se till att förutsättningarna blir de bästa. Här har Oscar och hans kollegor arrangerat ett stabilt stöd i form av tre rejäla stödkäppar som hålls samman av tvärgående läkt. Allt för att rotklumpen ska ligga så still som möjligt. Juteväv är ett bra material att binda runt trädstam och stödpinnarna. Detta material är nedbrytbart och håller cirka två år. Det är så länge ett nyplanterat träd behöver ha sitt stöd.

Den 30 år gamla sydboken står på plats i sin nya miljö. Sydboken med sin gracila krona kommer att ge behagligt med skugga till planteringen under. Längre fram i vår kommer rabatten att utökas med bland annat en del hortensior och kanske ett och annat buxbomsklot. Om några veckor, när temperaturen har blivit något vårmildare kommer sydboken att få sällskap av ett blått hav av vårlökar. De som har klarat omstruktureringen;-)

Hela den här delen av trädgården är full av vårlökar, men än så länge är det bara snödropparna som vågat sig upp!

Fortsättning följer under våren!