Funktionell uppdaterad trädgårdsdesign.

En uppdaterad trädgårdsdesign kan behöva tillämpas då funktioner i trädgården inte längre används när familjens barn blir äldre. Som i det här fallet då studsmattan inte längre kändes så aktuell.

Men, vilken glädje den skänkt genom åren. Ja, förutom då den ilsket blå färgen.

fore_efter
Bambu omfamnar
För att göra studsmattan lite mindre dominant placerades en vintergrön bambuhäck runt om. En stabil avskiljande grön vägg. Efterhand som bambun växte både på höjden och bredden trollades studsmattan bort samtidigt som bambuhäcken gav en mysig, spännande inramning för de hoppande barnen.

entre
stolar
Men, sedan barnen gett upp hoppandet får, på ett hållbart sätt, bambuhäcken en ny funktion. Numera omfamnar den ett ellipsformat trädäck, en skyddad sittyta med ombonad känsla. En estetiskt fin plats i trädgårdsrummet som skapar nyfikenhet.

På studsmattan (film)