I Millennieskogen finns flera nyanser av barr.

Millenieskogen växer fram i södra Malmö, ett nytt grönt stadsrum tar form. På Katrinetorps gårds gamla åkermark växer Millennieskogen, den första delen av en planerad botanisk trädgård.
Läs mer om Millennieskogen i Tidskriften Landskap nr 3 2015.