baksidan

Packad jord

Packad-jord

I det senaste numret av Tidskriften Landskap nr 2/2013 har Cecilia haft uppdraget att undersöka problemet med jordpackning.

Där det byggs på lerjord packas jorden hårt av tunga maskiner under byggtiden, och skapar strukturskador i jorden som tar lång tid att reparera.

Så här ser det ofta ut: tunga maskiner som kört över marken som sedan ska bli trädgård.

-Varför inte bara köra på vägarna som leder fram till husen? Allan Lickander är grön besiktningsman och driver företaget GMB Skåne: Grön Markbesiktning Skåne. Allan framhåller vikten av att köra så lite som möjligt med tunga byggmaskiner, för att inte orsaka packningsskador. Istället för att som ovan köra över jorden, bör man hålla sig till vägarna som leder fram till husen. Och låta baksidan ligga orörd.

Allan-Lickander

Allan Lickander

Åsa Bensch är universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitetur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp.  Hennes  huvudsakliga  intresse är anläggning, projektering och funktion av hårda material i utemiljö.

– Jag tror att många nya husägare inte känner till att det kan finnas markbyggnadsbeskrivningar,  i vilka det bland annat står tydligt hur markarbetet ska utföras. I handlingarna står beskrivet hur växtbäddarna ska konstrueras, men detta är handlingar som kanske inte är enkla att läsa för den enskilde trädgårdsägaren. Initialt vore det bra om husägaren var medveten om att dessa handlingar finns, förstod innehållet och kunde ställa krav.

Åsa Bensch fotograf Hanna Fors

Åsa Bensch, fotograf Hanna Fors

 

För när huset är huset är klart och de nya ägarna flyttat in, så pockar snart trädgården på med oändliga möjligheter. Vi trädgårdsdesigners kanske får glädjen att göra en ritning, och sedan planteras växterna.

Som dör. Eller i bästa fall överlever men för en tynande tillvaro och blir inte alls stora och frodiga som man tänkt.

Om jorden är kompakt får rötterna inte tillgång till syre och kan inte bana sig vägar genom porerna och bilda ett starkt rotsystem som förser växten med näring och växtkraft.

Om den viktiga jorden kommer Eva-Lou Gustafsson att tala i kvällens föreläsning i Skånska trädgårdsföreningens regi. Klockan 18.30 i Craafordsalen i Alnarp. Rekommenderas.

Eva-Lou Gustafsson är agronom/markfysiker och universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp.

Eva-Lou

Eva-Lou Gustafsson blir fotograferad av Tidskriften Landskaps redaktör Ann Richardsson till artikeln om packad jord.