Vi tre & trädgård på resa Parkstråk i mjuk inbjudande form

Vi tre & trädgård på resa. Betraktelse i parkmiljö

Vi tre & trädgård på resa i Krakow, Polen. Där blev vi helt betagna av de vackra parkerna i december månad.

Det var framförallt gångarna och markbeläggningen med alla sina detaljer som fångade våra blickar. Trots att huvudbeläggningen var av asfalt kändes de mycket inbjudande.

Gångstråken var fint inramade med dubbla rader av gatsten och alla möten och korsningar var mjukt rundade.

Många mötesplatser utgjordes av rundlar belagda med snygga bågformer.

Och överallt fanns mängder av bänkar i långa rader. Tätt placerade för alla att slå sig ner.

Så sympatisk stad, välkomnande och trivsamt.